Historie van de stichting Geven om Jong Leven


De stichting Geven om Jong Leven zet zich al vele jaren in voor de Oncologie patiŽntjes van het Sophia Kinderziekenhuis. De opbrengst van de rommelmarkt is echter niet altijd bestemd geweest voor het Sophia Kinderziekenhuis.

Halverwege de jaren tachtig van de vorige eeuw besloot een groep mensen vanuit de gereformeerde kerk Mijnsheerenland / Westmaas om een rommelmarkt te organiseren waarvan de opbrengst bestemd was voor de zending en de aanschaf van een nieuw orgel voor de plaatselijke kerk. Na het bereiken van dit doel werd besloten door te gaan met het organiseren van een jaarlijkse rommelmarkt. De rommelmarktcommissie, die intussen geen specifieke binding meer had met de kerk, ging op zoek naar een nieuwe bestemming voor de opbrengst die in ieder geval een breed publiek moest aanspreken. Wanneer er iets voor zieke kinderen wordt gedaan is dat zeker het geval. Via ťťn van de commissieleden werd contact gelegd met het Sophia kinderziekenhuis in Rotterdam. Daar was men direct erg positief over onze voornemens en wilde graag meedenken over een juiste bestemming voor de jaarlijkse opbrengsten.

Uit de gesprekken, die met de artsen van het ziekenhuis werden gevoerd, kwam naar voren dat er voor de grote groep Oncologie patiŽntjes behoefte bestond aan een ontspannende dag: helemaal los van het leven van alle dag. De keuze was toen snel gemaakt. Voor kinderen van 4 tot en met 8 jaar en hun ouders moest er jaarlijks een dagje uit geregeld worden naar de Efteling in Kaatsheuvel. De opbrengst van de jaarlijkse rommelmarkt zou net voldoende zijn om deze dag voor ongeveer 60 kinderen en hun ouders mogelijk te maken.
Vanaf dat moment werd besloten om ons niet meer te presenteren als rommelmarkt- commissie, maar als 'Actiecomitť Geven om jong leven'. In 2000 werd besloten om ťťn en ander te formaliseren en de stichting Geven om Jong Leven op te richten. Het doel van deze stichting werd notarieel vastgelegd. De oprichtingsakte is hier ter inzage.

In de loop der jaren steeg de opbrengst van de rommelmarkt. Hierdoor kwamen er financiŽle middelen beschikbaar om ook andere zaken voor het ziekenhuis te bekostigen. Dit heeft er onder andere toe geleid dat de stichting enkele jaren geleden een cheque aan het ziekenhuis heeft kunnen overhandigen voor de financiering van diverse onderzoeken. Deze onderzoeken zijn nodig om te kijken welke bijwerkingen en gevolgen bijvoorbeeld chemokuren bij jonge kinderen hebben. Daarnaast zijn er onderzoeken gedaan naar de gevolgen die kinderziekten zoals mazelen en waterpokken bij deze kinderen hebben.
Nadat ook deze onderzoeken zijn afgerond en research een vaste plaats binnen het kinderoncologisch centrum heeft verworven is de stichting in overleg met de artsen een ander project gaan financieren. Het Sophia is overtuigd van het nut en noodzaak van de inzet van verpleegkundig consulentes. Door het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport wordt dit nog niet onderkend.

De stichting is een verplichting aangegaan met het ziekenhuis om een gedeelte van salarisverplichtingen die het ziekenhuis heeft voor het project thuiszorg te betalen. Het project thuiszorg behelst de begeleiding van patiŽntjes en gezinnen in de thuissituatie gedurende de behandeling van het zieke kind. Bijvoorbeeld na een chemokuur kunnen kinderen thuis worden verzorgd, doordat huisarts en wijkverpleegkundige uitleg krijgen van de verpleegkundig consulente over de benodigde zorg. Hierdoor kunnen de kinderen in huiselijke kring verblijven, wat herstel bevorderd. Tevens levert dit een aanzienlijke besparing op voor het ziekenhuis, omdat het kind daar niet hoeft te verblijven.
Bovengenoemde onderzoeken en projecten zouden niet worden uitgevoerd zonder de opbrengsten van de rommelmarkt. Het is daarom erg belangrijk dat de stichting Geven om Jong Leven doorgaat met de organisatie van dit jaarlijkse evenement.