Taxus snoeien

In augustus 2004 ontplooide de stichting een nieuwe activiteit. Onder aanvoering van Leo Reijerkerk werd door een enthousiaste groep vrijwilligers taxushagen gesnoeid. Per ingezamelde kilo snoeisel krijgt de stichting een vergoeding.
Eťnjarig snoeisel van de Taxus baccata dient als grondstof voor het medicijn Taxol, dat bij de behandeling van o.a. borst- en eierstokkanker goede resultaten heeft opgeleverd.
De stichting is voor de regio Hoeksche Waard aangesteld als inzamelpunt voor het snoeisel, dit betekent dat particulieren en bedrijven ook hun snoeisel onder bepaalde voorwaarden bij de stichting kunnen aanbieden (zie artikel in het Kompas van 13 augustus 2004).
De uiteindelijke opbrengst bedroeg € 6.106,50

Foto: Vrijwilligers verzamelen taxussnoeisel.

Terug