Rommelmarkt 2005

Het bestuur en alle vrijwilligers van de stichting konden terugkijken op een fantastische rommel-marktdag. Op zaterdag 21 mei 2005 was het vanaf 08.00 uur 's ochtends al weer erg druk en zo bleef het de hele dag. Een korte regenbui kon de goede sfeer niet bederven, zeker omdat daarna het zonnetje doorkwam. De opbrengst  van € 32.074,75 was zonder meer overweldigend. Daarnaast werd er een bedrag van € 1.875,- toegezegd aan sponsor-bijdragen wat voldoende was om de organisatie-kosten te betalen.Foto: Het pleintje met het rad van avontuur was weer het gezellige centrum van de rommelmarkt.
Tijdens de rommelmarkt kon men een poging wagen om het bedrag te raden van een glazen pot gevuld met centen. Het juiste bedrag was € 27,65
1e prijs: Lenie Ketting, 2e prijs: Connie van Etten, 3e prijs: Jan Stehouwer


Terug